fbpx
Rjukan-Notodden industriarv

Veiviseren – Claus Helberg (31.1.1919-6.3.2003)

31. januar er det 100 år siden Claus Helberg ble født på Rjukan, hvor han også vokste opp. Det var også på Rjukan han gikk bort, 84 år gammel. Helberg er viden kjent – ja, legendarisk – for sin rolle som tungtvannssabotør under andre verdenskrig og for sitt livslange arbeid i Den norske turistforening.

Tekst: Trond Aasland

Helberg skal ha vært mannen som foreslo selvbetjeningsprinsippet på DNT-hyttene. Han var forfatter, redaktør, foredragsholder og veiviser i norske fjell. Han var alt dette – og mye mer. Han var en person folk var glad for å få møte.

Det er bare noen måneder siden at Joachim Rønneberg, som ledet aksjonen på Vemork i 1943, gikk bort. Også han var født i 1919. Rønneberg og Helberg De to har også til felles at det ble reist et minnesmerke over dem – mens de ennå var i live. Ganske få mennesker blir det forunt.

Claus Helbergs opplevelser og innsats i krigsårene var både dramatiske og sagnomsuste. Han ble arrestert en rekke ganger. Det ble sagt om ham at han hadde en tendens til å komme i vanskeligheter, men han var enda flinkere til å finne løsninger. Livet hans – i alle fall i krigsårene – kom på flere måter til å bekrefte det.

Vinteren 1940 hadde han gjennomført rekruttskolen på Terningmoen ved Elverum. Etter invasjonen 9. april sluttet han seg til de norske styrkene og deltok i kampene i ved Hønefoss og ble tatt til fange. Etter et kortere krigsfangenskap jobbet han en kort periode for Turistforeningen før han rømte til Sverige. Allerede i januar 1941 var han tilbake i Norge som utsendt spion.

Returen til Sverige var ikke helt heldig. Han ble arrestert for ulovlig grensekryssing og sonet fire måneder i fengsel. Som fri mann ble han på nytt sendt til Norge av britene. Nå var oppdraget å rekognosere fluktruter fra Vestlandet. Tilbake i Sverige ble han på nytt fengslet for ulovlig grensekryssing. I januar 1942 kunne han reise til Storbritannia. Her ble han tatt opp i Kompani Linge og utdannet seg som telegrafist og sabotør.

Helberg var sammen med Arne Kjelstrup, Jens-Anton Poulsson og Knut Haugland i den første gruppen av norske soldater som skulle være forparti for britiske soldater som skulle gjennomføre sabotasjen mot tungtvannsanlegget på Vemork. Det som videre skjedde er sentrale deler i norsk og vel også britisk krigshistorie.

Etter å ha vært en av de 11 norske som gjennomførte sabotasjeaksjonen, kom Helberg og de øvrige sabotørene seg unna. Helberg må ha hatt nerver av stål, for få uker seinere vendte han tilbake til Hardangervidda for å hente utstyr de hadde etterlatt på ei hytte. Det gikk ikke som planlagt. Han ble overrasket av tyske soldater, forfulgt, pådro seg armbrudd, ble arrestert – men klarte så å rømme under svært dramatiske omstendigheter.

Sommeren 1943 var han tilbake i Storbritannia. Et drøyt år seinere var Helberg tilbake i Norge som deltaker i operasjon Sunshine, som skulle øve hjemmestyrkene i Telemark og forhindre mulige sabotasjer i forkant av en tysk kapitulasjon. Han deltok i denne operasjonen helt til krigens slutt.

Med freden kunne Helberg vende tilbake til sin arbeidsgiver; Den norske turistforening. Hans innsats der savner sidestykke i foreningens 150 år lange historie. Fra 1947 var Helberg ruteinspektør. Han fikk ansvaret for skogskoiene, varderutene i fjellet og vintertrafikken og han ble sjefsinspektør i DNT. Gjennom flere tiår sto han sentralt i oppbyggingen av det store nettet av selvbetjeningshytter og vandreruter som i dag er kjernen i DNTs suksess som en bred folkebevegelse med nær 300.000 medlemmer. Claus Helbergs navn er også knyttet til DNTs håndbøker for fotturister og skiløpere.

Få nordmenn har vandret så mye i norske fjell som Claus Helberg, få nordmenn har vært så mange steder i landet som han. Reisene kombinerte han ofte med foredrag og kåserier. Han ble en fagmann på mye av det som har med fjellet å gjøre. Det være seg ikke minst i malerkunsten og litteraturen. 75 år gammel utga Helberg i 1994 boka «De første vandrere». Den er velskrevet, utsøkt i valg av tekster og illustrasjoner.

Helbergs rolle som turleder for dronning Sonja og dronning Margrethe av Danmark må også nevnes. Begge dronningene har gitt uttrykk for hvor høyt de verdsatte de mange og lange turene i norske fjell med han. Men når de godt innpakket i vinterfjellet møtte andre skiturister, var det visstnok mer vanlig at folk gjenkjente Helberg enn dronningene.

Ved Krokan ved Rjukan står DNTs aller første hytte. Ansvaret for hytta er nå tillagt Norsk industriarbeidermuseum. Rett nedenfor hytta står en flott statue av Claus Helberg, utført av Kjell Grette Christensen (2000). Helberg skal ha hatt betenkeligheter mot å bli hedret på denne måten, men takket etter hvert ja da kunstneren ønsket å fremstille Helberg som en representant for det aktive friluftsliv. Dét var en posisjon han trygt kunne vedkjenne seg. I årenes løp mottok han mange æresbevisninger, men kanskje satte han aller høyest å være æresmedlem i DNT.

 

Du vil og like