fbpx
Rjukan-Notodden industriarv

Materialitet i industrien – et forskningsprosjekt

Hvordan kan vi bruke industrihistoriske samlinger for å skaffe ny kunnskap om og forståelse for industrikulturen på 1900-tallet?

Dette treårige forskningsprosjektet ble startet opp for å prøve ut måter å skaffe ny kunnskap om industriarven på. Det er et doktorgradsprosjekt der Høyskolen i Sørøst-Norge er gradsgivende institusjon. Undersøkelsesobjektet er Rjukanbanen, og det er objekter og gjenstander derfra som skal undersøkes nærmere. Rjukanbanen er et omfattende anlegg med store og tunge anlegg og gjenstander. Målet med prosjektet er å finne ut mer om hvordan det materielle «virker i verden». Hvordan har menneskene og tingene sammen vært med på å forme samfunnet fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til i dag?

20160915 Guro Nordby 97180033 g.nordby@nia.no
Du vil og like