fbpx
Rjukan-Notodden industriarv

Istandsetting av slippen og fergeleiene

For 2017 ble Rjukanbanen tildelt over ni millioner kroner fra Riksantikvaren til istandsettingsprosjekt ved landbasert virksomhet. Slippen på Tinnoset var prioritert fra NIA i årets søknad, på grunn av stor usikkerhet knyttet til teknisk tilstand på slippvogn og skinnegang. I tillegg til dette omfattende prosjektet, har årets midler blitt brukt til utføring av mindre prosjekt som bedrer tilstandsgraden for fergeleiet og dobbene ved Mæl.

Det er mer enn førti år siden slippen på Tinnoset ble overflatebehandlet sist. Dermed var det på høy tid å få den på land. De spesielt utsatte områdene er der vannstanden varierer på grunn av reguleringen i Tinnsjøen, og videre der slippen går på skinner under vann.

Kritisk

Tiltaket ble vurdert som kritisk og nødvendig for å bedre tilstandsgraden på slippen og opprettholde videre bruk av den. Dersom museet skal fortsette med forvaltning og museumsdrift av Rjukanbanens to fartøy i fremtida, er vi helt avhengige av at Ammonia, Storegut og andre hjelpefartøy kan slipphales med jevne mellomrom.

Rulleramma til slippen er nå fraktet til Larvik for inspeksjon og overflatebehandling

Du vil og like