fbpx
Rjukan-Notodden industriarv

Bygg 115 – ”Kvelstoffen”. Oppført 1926-27 (Arkitekt: Thorvald Astrup). Bygg 115 har vært et viktig ledd i ammoniakkproduksjonen. Her ble hydrogen (H) fra bygg 55 og nitrogen (N) fra bygg 115 ført sammen og renset for oksygen. Blandgassen ble ført over i ”Syntesen”, (bygg 130), hvor N og H ble kjemisk bundet til flytende ammoniakk (NH3). (Foto: Hydro/NIA).