fbpx
Rjukan-Notodden industriarv
Laster Arrangementer

Teknisk omvisning Rjukanbanen

Velkommen til Norges mest komplekse og langstrakte tekniske industrielle kulturminne. Rjukanbanen var Norsk Hydro sin navlestreng mellom kunstgjødselproduksjonen ved Rjukan Fabrikker og verdensmarkedet. Anlegget hadde sin virketid fra 1909 til 1991.
Maskinrommet.
Maskinrommet. Foto: Ingelinn Kårvand

Arrangør

NIA Mæl stasjonsområde Rollagvegen 2 3658 MILAND Telefon/Resepsjon: +47 35 09 90 00 E-mail: post@nia.no

Det er ingen tvil om at Rjukanbanen var en helt nødvendig forutsetning for etableringen av industrieventyret på Rjukan. Transportåren ble bygget i løpet av to intense år fra 1907, samtidig med industrireisingen i Vestfjorddalen. Jernbanen gjorde frakt av svært omfangsrikt og tungt gods, samt enorme godsmengder, mulig.

Rjukanbanens formidler beskriver opptakten til bysamfunnet og Rjukan Fabrikker lengst nord i Telemark. En teknisk omvisning på NIAs anlegg omfatter en tur inn i lokomotivstallen, en tur til Tinnoset slippanlegg, eller et besøk på en av de to gjenværende jernbanefergene i industriarven. Beskrivelsen av et fredet jernbaneminne midt i kjernen av det, gir en helt spesiell erfaring av omfang og betydning. I dag er Rjukanbanen en levende museumsbane med persontrafikk hver sommer. NIA opprettholder med det en viktig lokal tradisjon og transporthistorie som har hatt vesentlig betydning for samfunn og arbeidsliv i området.