fbpx
Rjukan-Notodden industriarv

Riksantikvaren gir tilskudd til M/F Storegut i 2018

Tildelinger fra Riksantikvaren for istandsettingsprosjekter på Rjukanbanens vanndel (ferger) i 2018.

Riksantikvaren gir Norsk Industriarbeidermuseum/Rjukanbanen et tilskudd fra statsbudsjettet 2018 kap. 1429 post 74 på inntil kr 1 902 027,-.

Tilskuddet gis til definerte istandsettingsprosjekt som er omsøkt for 2018.

Riksantikvaren gir med tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fra statsbudsjettet 2018 kapittel 1429 post 74 på inntil kr 2 073 082, –

Samlet sum for 2018 er 3 975 109,-.

 

M / F Storegut:

Overhaling senter hovedmotor og styrbord hjelpemotor.

M/F «Storegut» ble bygd i 1956 ved Glommen Mek. Verksted, fraktet på jernbane til Tinnoset og montert på slippen.

Fartøyet var Nord-Europas største innsjøferge og meget velutstyrt etter datidens forhold.

I 2018 prioriterer Riksantikvaren tilskudd til videreføring av arbeider som er viktig for å sikre videre vern og fortsatt drift av «Storegut».

Vi er svært godt fornøyd med tildelingen! Prosjektet som har mottatt tildelinger har vært prioritert fra vår side i søknaden for 2018 og det er godt å se at Riksantikvaren støtter våre prioriteringer, uttaler avdelingsleder ved Rjukanbanen Einar Gabrielsen.

Spørsmål kan rettes til
Einar Gabrielsen
Avdelingsleder Rjukanbanen
Tlf: 970 31 555
E-post: e.gabrielsen@nia.no

Runar Lia
Direktør
Tlf: 932 49 766
E-post: r.lia@nia.no

Rita Engedalen
Presse- og markedsansvarlig
Tlf:  920 94 584
E-post: r.engedalen@nia.no

 

Du vil og like