fbpx
Rjukan-Notodden industriarv

Jernbaneminner

Jernbaneminner – Immateriell kulturarv og generasjonsrettferdighet er et 3-årig prosjekt fundert i Rjukan- og Tinnosbanens driftshistorie. Prosjektet vil forberede tenåringer til å kunne gjennomføre kvalitetsintervjuer med de eldre generasjonene, gjennomføre intervjuene og formidle resultatene. Videointervjuene blir en del av museets immaterielle samling, og de vil bli tilgjengelige både digitalt på dedikerte områder og i form av utstillinger.

UNESCO jobber jevnlig med utvikling av strategiske mål, og prosjektet Jernbaneminner er basert helt på de nyeparadigmene i verdensarvens utviklingsteorier om bevaring og samlingsutvikling ved fokus på den immaterielle kulturarven.
Aktørene i prosjektet møter Rjukanbanens ansatte, interesseforeningen og Rjukanbanens samlinger som en del av prosjektet. Både Rjukan og Notodden by er med i samarbeidet om Jernbaneminner-prosjektet, representert ved Rjukan videregående skole og Notodden ungdomsskole.
Det er flere viktige umiddelbare gevinster ved prosjektet, utover at flere historiske puslebiter blir tatt vare på og dermed beriker museets samlinger og formidlingsarbeid. Biter av filmopptak fra intervju i topp kvalitet kan enkelt formidles videre. Lokal ungdom lagrer sine egne erfaringer med Rjukan- og Tinnosbanen, når de får direkte tilgang til anlegg og minneleverandører.

En selvstendig opplevelse fra kulturminnet, framfor annenhånds redigerte overleveringer, etablerer individuelt eierskap i mye større grad. Med det sikrer NIA en mer rettferdig overføring av ansvar for industriarven mellom generasjonene.

opptak
Opptak.
Foto: NIA
Du vil og like